Životopis

Pätnásť rokov som pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave.

Prioritne sa venujem ochrane prírody a krajiny a oblasti odpadového hospodárstva. V súčasnej dobe pripravujem žiadosti o NFP a manažujem projekty pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko – českej hranici.  >>>Životopis