2010

Mladí reportéri pre životné prostredie

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací certifikačný program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education – FEE), určený študentom stredných škôl. Študenti disponujú novinárskym preukazom Mladých reportérov. Skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou. Profesionálnou záštitou programu je Slovenský syndikát novinárov.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Obnoviteľné zdroje pre Biele Karpaty

Náplňou projektu bolo doplnenie aktivít RBK v oblasti obnoviteľných zdrojov energie:

  • exkurzia pre starostov aprimátorov (Domov dôchodcov v Nezdenicích, letné kúpalisko vo  Valašskom Meziříčí, verejné osvetlenie v obci Modrá (využitie slnečnej energie), Centrum Veronica Hostětín (pasívny dom, zatepľovanie slamou, kotolňa na biomasu).
  • exkurzia do Centra Veronica v Hostětíne pre koordinátorov environmentálnej výchovy základných škôl (prehliadka ekocentra  v Hostětíne vybudovaného v pasívnom štandarde, zatepľovanie biomasou, využitie solárnej energie, kotolňa na biomasu).

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj

V rámci projektu sme pripravili umelecké pásmo – vystúpenie vytvorené najtalentovanejšími deťmi partnerských škôl, výstavu výtvarných diel detí a mládeže a  tvorivé dielne zamerané na  zvyky a obyčaje a ľudové remeslá.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – K.O.S.E.C.A – Kompostujeme. Odpady separujeme. Ekologická cezhraničná aktivita

Cieľom projektu boli spoločné cezhraničné vzdelávacie a propagačné aktivity v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi – prednášky pre verejnosť, semináre s exkurziou, školenia. V rámci projektu sme vybudovali v obci Košeca vzorové pilotné kompostovisko s využitím systému vermikompostovania.

Chcem sa dozvedieť viac