2009

Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK)

Projekt prispel k plánovanému pokračovaniu dlhodobej cezhraničnej spolupráce a k rozvíjaniu ďalších aktivít programu VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK – euroregión skla, ktorý sa na jednej strane snaží o zachovanie sklárskeho remesla, o ekonomický rozvoj prihraničných regiónov v ER BBK posilňovaním verejného a súkromného partnerstva, na strane druhej o rozvoj a stabilizáciu ľudského potenciálu v regióne, ako aj o sieťovanie a propagáciu troch sklárskych pilierov z územia ER BBK i celej SR a ČR.

Chcem sa dozvedieť viac