2008

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Projekt svojím zameraním prispel k rozvoju spolupráce v oblasti energetiky, v propagácii a aplikácii OZE v mestách a obciach slovenskej a českej strany euroregiónu s pozitívnym cezhraničným dopadom. Rozvoj infraštruktúry na báze obnoviteľnej energie pomáha vytvárať podmienky pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva územia.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty

Realizácia projektu mala zásadný význam pre profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného prostredia na slovenskej strane euroregiónu pod mentorskou gesciou českých partnerov s dlhoročnou praxou v environmentálnom vzdelávaní, spolu s vydanou publikáciou Vzorový Environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ.

Chcem sa dozvedieť viac