2007

Environmentálna stratégia ER BBK

Prínosom projektu bola príprava územia na nadchádzajúce implementačné obdobie v oblasti systematického riešenia problémov infraštruktúry ŽP a ochrany prírody a krajiny v cezhraničnej spolupráci v ER BBK.

Chcem sa dozvedieť viac