Odpadové hospodárstvo

Program odpadového hospodárstva pre mestá a obce

Poskytujem poradenstvo, konzultácie, alebo kompletné vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre mestá a obce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o odpadoch

 Poskytujem poradenstvo, konzultácie, alebo kompletné vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch

Prednášky, programy a exkurzie pre školy aj verejnosť

  1. Klimatické raňajky
  2. Kompostovanie bioodpadu
  3. Učíme sa nakladať s odpadom

Podrobnosti o jednotlivých prednáškach a programoch nájdete TU