Exkurzie, semináre, školenia, konferencie, workshopy, výstavy

  • Organizovanie a realizácia vzdelávacích akcií pre samosprávy, firmy, školy a verejnosť
  • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb:

-Zaistenie priestorov, prepravy, stravy, ubytovania
-Zostavenie programu, spracovanie  a distribúcia pozvánok, evidencia účastníkov a pod.