Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Programy, prednášky a exkurzie pre školy

 

  • Klimatické raňajky
  • Kompostovanie bioodpadu
  • Učíme sa nakladať s odpadom
  • Medzi nebom a zemou, aj pod našou strechou
  • Naše Západné Karpaty – chránené druhy vtákov
  • Dlaň plná prekvapení. Načo sú nám bylinky?

 

Viac informácií o programoch TU