Cezhraničná spolupráca SR – ČR

Spracovanie žiadosti o finančný príspevok v rámci Interreg V A SR-ČR 2014-2020 (podľa akutálnych výzviev)

  • Poradenská činnosť pri spracovaní projektov
  • Príprava žiadostí, rozpočtu, vrátane všetkých povinných príloh
  • Riadenie a koordinácia projektov
  • Monitorovanie a vyhodnocovanie projektov z hľadiska kvality a čerpania finančných prostriedkov
  • Spracovanie záverečných správ

Prehľad úspešne spracovaných a manažovaných projektov nájdete TU