Aktuality

Ponúkame:

 

  • Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budovách
  • Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny
  • Inventarizácia drevín
  • Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
  • Environmentálna výchova—semináre, exkurzie, výučbové programy
  • Cezhraničná spolupráca SR-ČR