2013/2014

Projekt LIFE Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Hlavným cieľom projektu je zastaviť súčasný pokles početnosti populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) na Slovensku, spôsobený zatepľovaním a rekonštrukciou budov, a postupne aj zvýšiť početnosť ich populácií na pôvodný stav.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt -Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen

Prohloubení spolupráce mezi partnery v oblasti kulturních a společenských výměn místních iniciativ na obou stranách příhraničního regionu, s důrazem na propagaci historie, tradic a současného života.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – Programový dokument přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v letech 2014 – 2020

Rozvojový Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020 (9MB) je základný dokument, ktorým sa bude ER BBK riadiť do roku 2020. Na jeho spracovaní sa podieľali okrem členov a pracovníkov ER BBK odborní pracovníci Trenčianskeho samosprávneho a Zlínskeho kraja, regionálni odborníci a sociálni partneri z oboch strán hranice – spolu 48 členný tím odborných spracovávateľov.

Chcem sa dozvedieť viac