2012

Využitie biomasy pre obyvateľov obce Záriečie

Cieľom projektu bolo vytvorenie silného partnerstva za účelom zavedenia nízkoemisných technológií (využitie biomasy), zavedenie barterového obchodu s drevným palivom, zriadenie obecného kompostoviska a posilnenie účasti obyvateľov na riešení environmentálnych problémov.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – 9 zastavení na Rakovského chodníku

Výsledkom realizácie mikroprojektu je vyznačenie trasy náučného chodníka a inštalácia informačného systému a mobiliáru – prístrešky, informačné tabule, smerovníky, lavičky, odpadkové koše. Súčasťou vybavenia je inštalácia infopanelu do mobilu (prostredníctvom QR kódov) a vytvorenie virtuálneho náučného chodníka na webových stránkach obcí ako aj vydanie propagačných materiálov partnerských obcí o cezhraničnej spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Chcem sa dozvedieť viac